Σύλλογος
Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας
Έτος ιδρύσεως 1996

Messinian Association Friends of the Railway
Established in 1996